Obiectivele F.A.D.I.:

obiective
  • sporirea reprezentarii si reprezentativitatii Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara avand ca obiect de activitate managementul deseurilor, la nivel national si international;
  • imbunatatirea cadrului institutional si legislativ de desfasurare a activitatii Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara;
  • responsabilizarea factorilor decizionali;
  • realizarea unei bune informari si conlucrari intre organizatiile si institutiile din domeniul managementului deseurilor;
  • constituirea interfetei pentru discutii si activitate ca partener activ pentru autoritatile administratiei publice centrale, in ceea ce priveste aspectele de dezvoltare si de gestiune a managementului deseurilor, in scopul de a coordona politicile si actiunile comune ale asociatilor;
  • identificarea si propunerea oricaror actiuni vizand cresterea oportunitatilor de finantare a proiectelor de investitii in domeniul managementului integrat al deseurilor;
  • cresterea calitatii vietii, ca urmare a reabilitarii si dezvoltarii infrastructurii locale;
  • cresterea gradului de constientizare a populatiei si a factorilor de decizie privind domeniul managementului deseurilor;
  • cresterea gradului de participare a publicului la actiuni de reducere si prevenire a impactului negtiv a deseurilor asupra mediului;
  • imbunatatirea calitatii educatiei privind mediul si dezvoltarea durabila.