Despre proiectul TRADES

PROIECTUL “Politici publice integrate de gestionare eficientă și transparentă a deșeurilor municipale și a datelor – TRADES”, cod proiect 111434

Obiectivul general al proiectului este de a crește eficiența servicilor publice de gestionare a deșeurilor municipale, prin dezvoltarea de politici și standarde comune, promovate în mod unitar și transparent, în interesul cetățenilor și mediului de afaceri.

Rezultate așteptate:

  • 85 de reprezentanți ai ONG-urilor instruiți în domeniul managementului deșeurilor și politicilor publice;
  • 1 Instrument de consolidare a dialogului social si civic – platformă de cooperare și dialog
  • Propunere alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul gestionării deșeurilor municipale;
  • 1 Instrument independent de monitorizare a politicii publice de management al deșeurilor municipale – soft de monitorizare și raportare a cantităților de deșeuri municipale gestionate, aplicat în 3 regiuni;

Despre platforma TRADES

PLATFORMA DE DIALOG SI COOPERARE TRADES

Scopul platformei TRADES este acela de a stimula participarea si implicarea a cat mai multor factori interesati pentru a construi consensul, in vederea atingerii angajamentelor asumate de Romania privind gestionarea deseurilor.

In sensul celor prezentate mai sus ne propunem sa:

  • Promovam utilizarea durabila a resurselor;
  • Implementam un management efficient al deseurilor prin organizare si comunicare adecvata;
  • Utilizam cele mai potrivite tehnologii si practici cunosctute in domeniu;
  • Dezvoltam capacitatea institutionala prin pregatire profesionalas si diseminarea unor ex de buna practica;
  • Stabilim un dialog deschis cu toti actorii implicati pentru gasirea solutiilor optime.

Participanti proiect TRADES

PLATFORMA DE DIALOG SI COOPERARE TRADES

26 de judete implicate | 75 de angajati specializati

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POCA Instrumente Structurale